Dutch translation

1:1
In naam van den lankmoedigen en albarmhartigen God.

1:2
Lof aan God, meester des heelals.

1:3
Den lankmoedige, den albarmhartige.

1:4
Rechter op den dag des gerichts.

1:5
U bidden wij aan, Uwe hulp roepen wij in.

1:6
Voer ons langs den rechten weg.

1:7
Langs den weg dergenen, die zich in Uwe weldaden verheugen. Niet langs den weg dergenen, die Uwen toorn hebben opgewekt, en niet op dien der dwalenden.

Leave a Comment